Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych - podsumowanie 3 letniej działalności

15.11.2017

W listopadzie 2015 roku zainaugurowaliśmy Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, którego celem jest umacnianie partnerskich relacji Spółki ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin lokalizacyjnych poprzez wspieranie inicjatyw istotnych dla mieszkańców i rozwoju regionu.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych polega na finansowaniu i dofinansowaniu inicjatyw realizowanych na terenie gmin lokalizacyjnych, które:

- przyczyniają się do rozwoju gmin lokalizacyjnych

- są skierowane do mieszkańców gmin lokalizacyjnych

- są skierowane do turystów odwiedzających gminy lokalizacyjne.

Jego beneficjentami są: samorządy terytorialne, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych oraz w zakresie projektów z zakresu rynków pracy – powiaty pucki i wejherowski.

W tym czasie udało nam się stworzyć sprawny model finansowania projektów z zakresu:

- działań edukacyjno – informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej

- aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym

- wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych

- wsparcia inicjatyw dobroczynnych i sponsoringowych.

W 2015 roku przekazaliśmy kwotę 1 200 000 zł ma projekty związane m.in. z rozwojem infrastruktury i poprawą bezpieczeństwa w gminach lokalizacyjnych.

W 2016 roku zrealizowaliśmy 44 projekty gminne i powiatowe o łącznej wartości blisko 1 500 000 zł.

W marcu 2017 roku uruchomiliśmy trzecią edycję Programu. Budżet Programu na ten rok wynosi 2 500 000 zł.

Załączony do artykułu materiał graficzny pozwoli Państwu na zapoznanie się z wybranymi inicjatywami i projektami, które wsparliśmy od początku istnienia Programu.