Poznaj Atom - kampania informacyjna Ministerstwa Gospodarki

02.04.2012

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło 29 marca 2012 r. dwuletnią, ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na temat energetyki jądrowej.

Jednym z założeń kampanii jest zaintrygować Polaków i zachęcić ich do dalszego poszukiwania nowych informacji na temat energetyki jądrowej. Miejscem, które umożliwi znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania, jest dedykowany kampanii portal internetowy www.poznajatom.pl. Internauci będą mieli również możliwość prowadzenia dyskusji na forum oraz profilu kampanii utworzonym na jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych.

Według najnowszego sondażu SMG/KRC, 51 proc. ankietowanych jest za lub raczej za budową elektrowni jądrowej. Blisko 60 proc. respondentów ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej zaledwie jako dostateczną lub niżej. Polacy są jednak skłonni to zmienić - zdecydowana większość uważa, że konieczna jest rzetelna kampania informacyjna dotycząca energetyki jądrowej. Zainteresowanie budzi przede wszystkim  opłacalność energetyki jądrowej, kwestie związane ze składowaniem odpadów, a także wpływ elektrowni na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Na te pytania, a także na wiele innych, odpowie kampania Ministerstwa Gospodarki. Badania przeprowadzone na zlecenie resortu przez MillwardBrown SMG/KRC pokazują, że takich działań oczekuje aż 94 proc. Polaków.

Zdaniem Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanny Trojanowskiej, wartością dodaną kampanii będzie udział w niej najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej. Wraz ze startem kampanii zainaugurowała swoją działalność również Koalicja ekspertów na rzecz energetyki jądrowej. Wśród nich znajdą się przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w kraju, które od lat prowadzą badania w zakresie energetyki jądrowej, a także uczestniczą w międzynarodowych projektach mających na celu rozwój tej dziedziny. Deklarację współpracy w ramach koalicji w imieniu PGE Energia Jądrowa podpisał Witold Drożdż, p.o. Prezesa Zarządu Spółki.

- Chcemy, aby nasza kampania miała charakter żywego dialogu ze społeczeństwem. Pragniemy poznać obawy Polaków i rozwiać mity na temat energetyki jądrowej. Wierzymy, że kiedy Polacy dowiedzą się więcej na jej temat, przestanie ona budzić tak duże emocje – przekonuje wiceminister Hanna Trojanowska.

Celem MG jest, aby rzetelne informacje na temat energetyki jądrowej dotarły do jak największej grupy Polaków. Bardzo ważnym elementem kampanii, na który Ministerstwo Gospodarki zwraca szczególną uwagę, będą działania skierowane do społeczności lokalnych. W trakcie konsultacji mieszkańcy terenów, na których może zostać zlokalizowana pierwsza polska elektrownia jądrowa, będą mieli okazję spotkać się z niezależnymi ekspertami, którzy przedstawią korzyści i potencjalne zagrożenia z tym związane. Umożliwi to nie tylko rozpoczęcie dialogu, ale także dogłębne poznanie oczekiwań i nastawienia społeczności lokalnych do energetyki jądrowej.

PGE EJ 1, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, została członkiem dwóch międzynarodowych organizacji – WNA (World Nuclear Assocation) i Foratom. Dla PGE EJ 1 oznacza to wsparcie dla rozwoju własnych kompetencji w postaci  dostępu do bazy najlepszych praktyk w branży, specjalistycznych raportów czy opracowań , a także możliwości zdobywania wiedzy poprzez udział w pracach globalnych grup roboczych, warsztatach czy seminariach. To bezpośredni dostęp do najświeższych i precyzyjnych informacji na temat branży oraz aktywny dialog z organizacjami międzynarodowymi w zakresie regulacji dotyczącym energii jądrowej.

WNA (World Nuclear Assocation) jest głosem przemysłu jądrowego w relacjach z MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), OECD (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej), komisjami i innymi gremiami międzynarodowymi. Jej zadaniem jest m.in.:  ułatwianie i promowanie na skalę światową pokojowego wykorzystania energii jądrowej jako zrównoważonego źródła energii, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne przyszłych pokoleń; ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy firmami;  zapewnienie platformy wymiany informacji w zakresie sytuacji na rynku paliwa jądrowego oraz bieżąca informacja publiczna. Ułatwia współpracę pomiędzy firmami,  prowadzi aktywne prace w grupach roboczych: prawna, ochrona radiologiczna, ekonomika EJ, optymalizacja zasobów, transport, zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, wydobycie uranu, gospodarka odpadami, regulacyjna, międzynarodowe bezpieczeństwo cyklu paliwowego etc. Więcej: http://www.world-nuclear.org/

Z kolei Foratom jest zawodowym stowarzyszeniem europejskiego przemysłu nuklearnego. Promuje wśród instytucji europejskich pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Jest odpowiedzialny za relacje między przemysłem a instytucjami, zwłaszcza Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Dostarcza informacji instytucjom europejskim, mediom i społeczeństwu na temat zagadnień dotyczących energii jądrowej. Ponadto koordynuje wymianę informacji na temat zagadnień związanych z energią jądrową. Służy organizacjom międzynarodowym jako techniczny i ekonomiczny doradca przekazując im wiedzę ekspercką dotyczącą przemysłu jądrowego. Foratom zrzesza 16 krajowych stowarzyszeń jądrowych z Belgii, Bułgarii, Czech, Holandii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie to reprezentuje prawie 800 firm europejskich, w tym niektóre z największych przedsiębiorstw.
Więcej: http://www.foratom.org/