Postępowanie zintegrowane - spotkania z potencjalnymi partnerami w ramach dialogu wstępnego

08.07.2014

17 kwietnia 2013 r. PGE EJ 1 rozpoczyna serię spotkań z potencjalnymi partnerami w ramach dialogu wstępnego. Spotkania te stanowią kolejny etap przygotowań do uruchomienia postępowania zintegrowanego według koncepcji przyjętej przez Zarząd Spółki PGE EJ 1 w sierpniu 2012 roku.

Spotkania dotyczyć będą czterech głównych obszarów postępowania zintegrowanego:
• zaangażowania kapitałowego potencjalnego partnera strategicznego lub partnerów biznesowych, pozyskanie finansowania dłużnego od Agencji Kredytów Eksportowych i banków komercyjnych oraz modelu rynku ;
• dostaw technologii reaktora i usług EPC;
• gospodarki paliwowej oraz usług wsparcia w obszarze eksploatacji i gospodarki remontowej w pierwszych latach po uruchomieniu elektrowni ;
• ram formalno-prawnych postępowania i otoczenia regulacyjnego.

Celem spotkań jest omówienie szczegółów planowanego podejścia i zakresu postępowania zintegrowanego oraz zaprezentowanie przez dostawców technologii reaktora i potencjalnych partnerów wstępnych koncepcji rozwiązań oraz międzynarodowych praktyk w poszczególnych obszarach tego postępowania.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali dostawcy i potencjalni partnerzy, którzy uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach informacyjnych, które miały miejsce we wrześniu 2011 r. oraz w okresie wrzesień-październik 2012 r. podtrzymując zainteresowanie uczestnictwem w postępowaniu zintegrowanym.

Zakończenie tej rundy spotkań planowane jest na koniec maja 2013 r.

Informacja na temat postepowania zintegrowanego:
Postępowanie zintegrowane zakłada przeprowadzenie jednego postępowania, które łączy kluczowe elementy projektu, tj. wybór partnera strategicznego lub biznesowego który zapewni dostawę technologii, generalnego wykonawcy, dostawę usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz zapewni finansowanie dłużne. Pierwsza runda spotkań informacyjnych z dostawcami technologii i potencjalnymi partnerami podczas których zaprezentowano koncepcję postępowania zintegrowanego, odbyła w okresie IX - X 2012 r.