Polskie Elektrownie Jądrowe z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych dla elektrowni jądrowej na Pomorzu

16.04.2024

Uzyskany przez Polskie Elektrownie Jądrowe dokument umożliwia rozpoczęcie pogłębionych badań geologicznych w lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja wydana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że przedłożony przez spółkę PEJ Projekt Robót Geologicznych spełnia wymogi stawiane tego typu inwestycjom i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. To kolejne ważne zadanie zrealizowane w procesie pozwoleniowym całego projektu.

Za badania geologiczne w projekcie Polskich Elektrowni Jądrowych odpowiada spółka Bechtel - członek amerykańskiego konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu. Prace geologiczne rozpoczną się w maju i będą prowadzone w lokalizacji inwestycji w gminnie Choczewo na powierzchni ok. 30 hektarów. W ramach podjętych działań wykonane zostanie ok. 220 punktów badawczych o głębokości od ok. 20 do ok. 210 metrów.

Dane otrzymane podczas badań uszczegółowią przeprowadzone dotychczas rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych terenu. Wyniki badań zostaną wykorzystane w pracach nad Raportem lokalizacyjnym, koniecznym do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.  

Pierwszy etap badań zakończy się w tym roku, a wyniki zostaną także wykorzystane w trwającym procesie projektowania elektrowni, który odbywa się w ramach umowy na prace inżynieryjne zawartej przez PEJ z konsorcjum Westinghouse-Bechtel. W szczególności chodzi o zaprojektowanie głównych obiektów budowlanych, tj. trzech jądrowych bloków energetycznych, basenu napływowego i kanałów wody chłodzącej oraz kanału zrzutowego wód pochłodniczych.