Polskie Elektrownie Jądrowe, Westinghouse i Bechtel rozmawiają o zacieśnieniu współpracy w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

29.03.2023

Kierunki i zasady współpracy – to główny temat rozmów, jakie odbyły się w Waszyngtonie pomiędzy spółką Polskie Elektrownie Jądrowe oraz firmami Westinghouse Electric Company i Bechtel Corporation. W rozmowach brali udział pełniący obowiązki Prezesa PEJ Łukasz Młynarkiewicz, Prezes Energy Systems w Westinghouse Electric Company David Durham, oraz Wiceprezes i zarazem główny Dyrektor Wykonawczy Bechtel Craig Albert oraz John Howanitz, Prezes segmentu Energetyki jądrowej, Bezpieczeństwa i Środowiska w Bechtel.

- Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej to projekt inwestycyjny spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, dla którego trwają już bardzo zaawansowane prace przygotowawcze. Za nami ważne spotkania z partnerami amerykańskimi, które przybliżają nas do kolejnego etapu, jakim jest rozpoczęcie fazy projektowania elektrowni. Mam nadzieję, że nasze dobre rozmowy z Westinghouse i Bechtel przełożą się na przyspieszenie prac nad porozumieniem o modelu współpracy przy realizacji projektu między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a stroną amerykańską – mówi Łukasz Młynarkiewicz, p. o. Prezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

­- Westinghouse docenia zaawansowany poziom współpracy z PEJ oraz Bechtel przy tym kluczowym i ważnym projekcie, który zapewni Polsce bezemisyjną energię elektryczną i bezpieczeństwo energetyczne. Nasz projekt systematycznie postępuje i z niecierpliwością czekamy razem z naszymi partnerami na dostarczenie Polsce najbardziej zaawansowanej i sprawdzonej technologii - mówi David Durham, Prezes Energy Systems w Westinghouse Electric Company.

- W Bechtel jesteśmy bardzo zaangażowani w energetykę jądrową jako kluczowy czynnik dekarbonizacji i niezależności energetycznej, a decyzję Polski o budowie pierwszej elektrowni jądrowej uważamy za wizjonerską. Bechtel-Westinghouse oferuje rozwiązanie, które jest sprawdzone, funkcjonujące i licencjonowane w wielu krajach. Wykorzystując doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji projektu oraz współpracując z polskim przemysłem, nasz zespół jest gotowy do realizacji projektu dla PEJ - mówi John Howanitz, Prezes segmentu Energetyki jądrowej, Bezpieczeństwa i Środowiska w Bechtel.

Uzgodniony, efektywny model współpracy oraz najbliższe kroki

W trakcie rozmów omówiono długoterminową wizję współpracy, wzajemne oczekiwania i podział odpowiedzialności w projekcie oraz model jego realizacji, który zapewni jego najbardziej efektywne wykonanie. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy PEJ, Westinghouse i Bechtel, które pozwoli na sformalizowanie wybranego modelu współpracy w formie konsorcjum. Taki model współpracy, od początku preferowany przez Polskie Elektrownie Jądrowe, znajdzie swoje zastosowanie już na etapie najbliższej umowy, planowanej jeszcze w tym roku, tj. kontraktu na usługi inżynieryjne, obejmującego pierwszy etap prac nad szczegółowym projektem technicznym elektrowni na Pomorzu. Kontrakt ten będzie pierwszą komercyjną umową, w której bezpośrednio zaangażowana zostanie amerykańska firma Bechtel, od 2017 roku wraz z Westinghouse realizująca budowę dwóch bloków elektrowni Vogtle w stanie Georgia. Podpisanie umowy z konsorcjum Westinghouse-Bechtel pozwoli na wykorzystanie unikalnych kompetencji i doświadczeń zdobytych przy finalizowanej właśnie budowie dwóch reaktorów AP 1000 w USA. Spotkania były kontynuacją zawartej w lutym br. przez PEJ i Westinghouse umowy na prace przedprojektowe elektrowni na Pomorzu oraz rozmów prowadzonych na poziomie rządów Polski i USA.