Polskie Elektrownie Jądrowe, Westinghouse i Bechtel organizują „Dzień Dostawcy” dla firm z Pomorza, które chcą wziąć udział w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

23.10.2023

W dniach 24-25 października Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) we współpracy z Westinghouse Electric Company, firmą Bechtel oraz Izbą Gospodarczą Energetyki
i Ochrony Środowiska  (IGEOS) organizują dwudniową konferencję „Supplier Day” w Gdyni. Wydarzenie pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej zgromadziło około 70 firm z Pomorza zainteresowanych udziałem w projekcie budowy elektrowni jądrowej.

Głównym celem inicjatywy „Supplier Day” jest nie tylko wspieranie firm z Pomorza działających w sektorze jądrowym, ale również mobilizowanie tych, które widzą możliwość dołączenia do łańcucha dostaw przy pionierskim projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. – Megaprojekty infrastrukturalne w energetyce, takie jak budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, są kluczowe nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również dla dalszego rozwoju gospodarczego naszego kraju. Naszym celem jest maksymalizacja korzyści związanych z tą inwestycją poprzez jak najszersze zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w ten proces. Cieszę się, że tak liczne grono potencjalnych partnerów jest zainteresowanych współpracą. Dzięki inicjatywie „Supplier Day” otwieramy nowe perspektywy dla polskich firm - budowania kompetencji w branży jądrowej, a przez to swojego miejsca na globalnym, konkurencyjnym rynku – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Zaangażowanie w tę strategiczną inwestycję stanowi wyjątkową szansę na wzmocnienie potencjału rodzimych przedsiębiorstw, tworząc nowe perspektywy rozwoju. Dodatkowo będzie miało pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę, generując nowe miejsca pracy i przyczyniając się do rozwoju infrastruktury. W agendzie konferencji zaplanowano prezentacje kluczowych aspektów związanych z powstaniem elektrowni jądrowej na północy kraju. Ponadto w programie są też panele poświęcone logistyce i bezpieczeństwu łańcucha dostaw, które są nieodzowną częścią projektu o takiej skali.

Celem inicjatywy „Supplier Day” jest rozwój i wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości poprzez włączenie jak największej liczby firm z Pomorza w projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dzięki temu wydarzeniu i kolejnym, które planujemy organizować wspólnie z naszymi amerykańskimi partnerami chcemy zidentyfikować lokalnych polskich wykonawców i dostawców, którzy będą aktywnie uczestniczyć w procesie inwestycyjnym i zawierać w przyszłości konkretne kontrakty handlowe – mówi Mateusz Berger, Prezes Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

– Dzięki budowie elektrowni jądrowej, zlokalizowanej na Pomorzu, region ma szansę stać się motorem napędzającym polską gospodarkę. Ze względu na skalę inwestycji, budowę odpowiedniej infrastruktury, zaplecza oraz zaangażowanie lokalnych dostawców, na realizacji projektu skorzysta wielu lokalnych firm, instytucji oraz uczelni. Co ważne, zaangażowanie wszystkich interesariuszy projektu, w tym firm uczestniczących w łańcuchu dostaw, to istotny czynnik sukcesu projektu – będzie odgrywało kluczową rolę nie tylko w fazie przygotowań i budowy, ale tak naprawdę przez cały okres realizacji i eksploatacji elektrowni, którą planuje się na 60 lat plus. Dotychczas podpisaliśmy w Polsce listy intencyjne z 34 firmami, ale trwale poszukujemy innych firm do potencjalnej współpracy, zwłaszcza tych z Pomorza, gdzie realizowana będzie inwestycja – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

W konferencji wzięła udział również reprezentacja Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz Wojewoda Pomorski i Marszałek Województwa pomorskiego a także przedstawiciele lokalnych samorządów z powiatu wejherowskiego, puckiego i lęborskiego.