Polskie Elektrownie Jądrowe startują z nowym programem wsparcia dla inicjatyw społecznych z Pomorza

25.03.2022

Nowy program społeczny Spółki - pod nazwą Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) rusza 25 marca.

Program skierowany będzie zarówno do samorządów z regionu przyszłej inwestycji, w tym starostw, gmin, sołectw, ale także organizacji niezależnych, takich jak stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, fundacje czy inne podmioty działające na terenie wokół planowanej inwestycji.

­- Spółka jest obecna w gminach lokalizacyjnych od prawie jedenastu lat. Modyfikacja programu wsparcia regionu i przekształcenie go w Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych, to odpowiedź na zgłaszane nam w trakcie realizowanych w ubiegłym roku badań opinii publicznej szerokie potrzeby społeczne tego regionu. – mówi Joanna Szostek, Przewodnicząca Komisji zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej za rozpatrywanie wniosków o wsparcie.

Dzięki wprowadzonym w Programie zmianom rozszerzone zostanie grono potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe. Zwiększono także liczbę obszarów działań, które będą dofinansowywane przez inwestora przyszłej elektrowni jądrowej. O wsparcie będą mogły się ubiegać działania z takich zakresów jak: nauka i edukacja, ochrona środowiska naturalnego, turystyka, bezpieczeństwo, infrastruktura lokalna, inicjatywy społeczne i charytatywne, kultura oraz sport.

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych zakłada też usprawnienie procedur obsługi wniosków od beneficjentów poprzez wprowadzenie nowych formularzy zarówno wniosków, jak i rozliczeń projektów, a także opracowanie wzorów umów sponsoringowych i darowizny, co ma na celu skrócenie procesu uzyskiwania wsparcia. Szczegółowe informacje na temat Programu i składania wniosków można uzyskać w Lokalnych Punktach Informacyjnych PEJ w Choczewie, Gniewinie i Krokowej, gdzie zorganizowane zostaną m.in. dyżury informacyjne w tej sprawie.

W tegorocznej edycji Programu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe planuje przeznaczyć na wsparcie inicjatyw społecznych kwotę 2,3 mln zł.