Polskie Elektrownie Jądrowe przystępują do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

28.02.2024

Współpraca między inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej i największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w kraju to ważny etap na drodze do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej tego kluczowego dla sektora energetycznego projektu.

Ubezpieczenie tak strategicznego dla Polski i jej bezpieczeństwa energetycznego projektu stanowi jeden z warunków jego realizacji. Wachlarz umów ubezpieczenia wykorzystywanych w tego rodzaju inwestycjach jest bardzo szeroki. Obejmują one zarówno prace budowlano-montażowe, jak i na przykład transport czy też odpowiedzialność cywilną. Posiadanie odpowiedniego zakresu ochrony ubezpieczeniowej zabezpiecza interesy zarówno inwestora jak i generalnego wykonawcy robót, oraz jest wymagane przez instytucje finansujące inwestycję, jako warunek uzyskania finansowania dłużnego.

- Przystąpienie do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW jest ważnym elementem budowania strategii ubezpieczeniowej spółki dla fazy budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie w gminie Choczewo. Przystąpienie do TUW PZUW pozwoli nam jako inwestorowi pozyskać dostęp do specjalistycznych ubezpieczeń nuklearnych oferowanych na rynku – mówi Wojciech Rosiński, dyrektor Pionu Finansów Polskich Elektrowni Jądrowych.

Łączy nas podejmowanie ambitnych wyzwań. Celem projektu budowy elektrowni jądrowej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce, a naszą ambicją jest udział w zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej temu przedsięwzięciu. Dlatego cieszymy się, że członkiem naszego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych została tak ważna dla transformacji energetycznej spółka, jak Polskie Elektrownie Jądrowe – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Dobrze zaprojektowane ubezpieczenie ogranicza ryzyka projektowe. Przede wszystkich chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych, które ewentualnie mogą wystąpić w procesie budowalnym na tego typu projektach. Z myślą o ubezpieczeniowej ochronie jądrowych inwestycji w Polsce TUW PZUW już w zeszłym roku podjął strategiczną współpracę ze światowym liderem w tej dziedzinie Nuclear Risk Insurers. Umowa z brytyjskim partnerem, który chroni cywilne instalacje jądrowe w Wielkiej Brytanii i uczestniczy w ponad 300 podobnych projektach na świecie, daje dostęp do know-how, a także praktyk i szkoleń.

Należące do Grupy PZU największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wystąpiło jednocześnie z inicjatywą utworzenia ubezpieczeniowego poolu atomowego, czyli konsorcjum polskich ubezpieczycieli, którzy zapewnią ochronę energetyce jądrowej w naszym kraju.

Stanowimy forpocztę. Angażujemy się we współpracę w skali krajowej i międzynarodowej, do tej współpracy zachęcamy innych. Chcemy wnosić jak największy wkład w transformację energetyczną w Polsce. Zaufanie, jakim nas obdarzają Polskie Elektrownie Jądrowe, stwarza tym bardziej obiecujące perspektywy – podkreśla prezes Kiliński.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa o mocy 3750 MWe powstanie w gminie Choczewo, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, na Pomorzu. Projekt posiada obecnie szereg niezbędnych pozwoleń administracyjnych, w tym decyzję zasadniczą, lokalizacyjną i środowiskową. Elektrownia powstaje z wykorzystaniem amerykańskiej technologii AP1000 i będzie budowana przez doświadczone amerykańskie firmy Westinghouse oraz Bechtel.