Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego

07.08.2023

Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej (PW). Umowę o współpracy między PEJ i PW podpisano 7 sierpnia 2023 r. w Gmachu Głównym warszawskiej uczelni.

To kolejna tego typu umowa inwestora odpowiedzialnego za budowę i późniejszą eksploatację elektrowni jądrowych, które powstają w ramach Programu polskiej energetyki jądrowej. Celem współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych z Politechniką Warszawską jest wsparcie procesu budowy kadr dla przemysłu jądrowego w Polsce.

- Pierwsza elektrownia jądrowa będzie największą inwestycją w sektorze energetyki i w historii Polski. Elektrownia na Pomorzu może pokryć zapotrzebowanie na prąd nawet 12 mln gospodarstw domowych w Polsce. Skala inwestycji związanych z energetyką jądrową w Polsce może przełożyć się na wzrost gospodarczy o blisko 1% PKB. W kontekście gospodarczym elektrownie jądrowe zahamują wzrost kosztów energii dla odbiorców, a nawet mogą je obniżyć dla odbiorcy końcowego. Nawet 70 proc. wartości inwestycji w energetykę jądrową może zostać zrealizowane przez polskie firmy. Polski przemysł może uczestniczyć w inwestycji w minimum 40 proc. wartości budowy pierwszego bloku jądrowego i w przyszłości ten udział będzie systematycznie rósł. Bardzo potrzebujemy polskich inżynierów, którzy będą uczestniczyć w procesie budowy polskich elektrowni jądrowych. Dlatego podpisywane dziś porozumienie to krok do przodu i odpowiedź na zapotrzebowanie w najbliższych latach – powiedziała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

- Konsekwentna realizacja Programu energetyki jądrowej to odpowiedź Rządu RP na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju oraz zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania Polaków na energię elektryczną. Działamy aktywnie na Pomorzu, wspierając samorządy i mieszkańców. Jesienią br. zostanie uruchomiony dedykowany program wsparcia samorządów. Wsparcie to ma zapewnić regionowi zrównoważony rozwój, zakładając przede wszystkim rozwój istniejącej infrastruktury. Na Program będą się składać skoordynowane działania inwestorów, samorządów oraz Rządu. Równie ważne jest dla nas wykształcenie polskich kadr, które będą aktywnie uczestniczyły w procesie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych w naszym kraju, dlatego już dziś Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisuje umowę o współpracy z kluczową uczelnią techniczną w Polsce – Politechniką Warszawską – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska już teraz nad Wisłą działa około 80 firm, które realizują zlecenia dla dostawców technologii jądrowych na świecie. Kolejne 300 podmiotów jest gotowych do włączenia się w polski jądrowy łańcuch dostaw w ramach realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. - Dynamiczny rozwój sektora jądrowego i nabywanie przez polskie firmy nowych kompetencji w związku z przyspieszeniem prac nad realizacją „Programu polskiej energetyki jądrowej” będzie wymagać odpowiednio wykształconego zaplecza kadrowego. Wierzę, że współpraca z jedną z najlepszych technicznych szkół wyższych w Polsce pomoże w osiągnięciu tego celu – mówi Łukasz Młynarkiewicz, p. o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Umowa między PEJ i PW przewiduje współpracę merytoryczną i badawczą. Zawiera także rozwiązania dotyczące współdziałania w zakresie opracowania i wdrożenia programów stypendialnych, współorganizowania konkursów na prace naukowe czy konkursów projektowych. W ramach umowy spółka-inwestor oraz uczelnia zobowiązują się pracować wspólnie nad programem studiów, aby umożliwić uzyskanie przez absolwentów PW wiadomości i umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia w sektorze jądrowym. - Politechnika Warszawska od wielu lat kształci kadry dla sektora jądrowego, mamy również wielu wybitnych ekspertów w tej dziedzinie. Realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej i związany z tym rozwój całej branży zwiększa znacząco zapotrzebowanie zarówno na wykształconą kadrę inżynierską, jak i na ekspertów w tym zakresie. Jestem pewien, że współpraca pomiędzy Politechniką Warszawską a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe pozwoli na zapewnienie Polsce specjalistów najwyższej klasy, którzy nie tylko będą mogli budować bezpieczne i nowoczesne elektrownie atomowe, ale również znajdą w nich zatrudnienie jako osoby nadzorujące pracę siłowni, czy utrzymujące reaktory i całą infrastrukturę w pełnej sprawności – powiedział po podpisaniu umowy prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.

Pracownicy Polskich Elektrowni Jądrowych podejmą się przygotowania i prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych dla studentów w ramach prowadzonych przez uczelnię studiów I i II stopnia. Ponadto, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej w kraju elektrowni jądrowej zobowiązała się do organizacji płatnych staży dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów uczelni związanych z energetyką jądrową.