Polskie Elektrownie Jądrowe dofinansują przygotowanie projektu nowej drogi dojazdowej do plaży w gminie Choczewo

18.08.2023

18 sierpnia 2023 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła umowę z urzędem gminy Choczewo na sfinansowanie dokumentacji projektowej na nową drogę dojazdową do plaży z miejscowości Słajszewo w gminie Choczewo. Powstanie nowej drogi ma związek z planowaną w tym regionie budową elektrowni jądrowej.

Istniejąca obecnie droga dojazdowa do plaży z miejscowości Słajszewo przebiega przez teren planowanej budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Jej odcinek, ze względów bezpieczeństwa, będzie musiał być w przyszłości wyłączony z użytkowania. Aby zapewnić mieszkańcom oraz turystom ciągłość dojazdu do plaży planowana jest więc budowa nowej drogi o długości ok. 5 km.

Realizowane konsekwentnie przez Rząd RP działania na rzecz kompleksowej  transformacji energetycznej, w tym budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, muszą odbywać się w poszanowaniu dla lokalnych społeczności. Posadowienie elementów infrastruktury energetycznej wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji, gdy ze względów bezpieczeństwa teren wokół inwestycji przestaje być ogólnodostępny. Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców regionu inwestycji. Najlepszym tego przykładem jest Terminal LNG w Świnoujściu, gdzie pomimo istnienia strefy ograniczającej dostęp do miejsc wypoczynku i atrakcji turystycznych, zaproponowaliśmy rozwiązania zastępcze dla dobra mieszkańców i turystów. Taki jest też cel dzisiejszej umowy między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a Urzędem Gminy Choczewo – pozwoli ona sfinansować opracowanie dokumentacji projektowej nowej drogi dojazdowej nad morze w miejscowości Słajszewo, tak by budowa elektrowni jądrowej nie ograniczyła dostępu do plaży – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to wieloletnia strategiczna inwestycja, na którą jako inwestor patrzymy zarówno z perspektywy ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Już teraz na wczesnym etapie realizacji „projektu jądrowego” w dialogu ze stroną społeczną i samorządową wdrażamy rozwiązania korzystne dla mieszkańców i turystów, stąd nasza decyzja o wsparciu gminy Choczewo i dofinansowaniu projektu nowej drogi dojazdowej ze Słajszewa do plażypodkreśla Mateusz Berger, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Gmina Choczewo jest w okresie letnim chętnie odwiedzana zarówno przez turystów, jak i mieszkańców sezonowych. Dostęp do plaży z miejscowości Słajszewo jest dla nas bardzo istotny, dlatego cieszę się, że dzięki współpracy ze spółką PEJ będziemy mogli szybciej rozpocząć prace nad drogą alternatywną. Podpisana dziś umowa jest kontynuacją trwającej współpracy z inwestorem przyszłej elektrowni. Wierzę, że ten dialog zostanie utrzymany także na dalszych etapach inwestycji powiedział Wiesław Gębka, wójt gminy Choczewo.

Prace przygotowawcze związane z projektem budowy elektrowni jądrowej w preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” są na zaawansowanym etapie – na ostatniej prostej jest m.in. procedura uzyskiwania tzw. decyzji środowiskowej, którą spółka planuje otrzymać do końca tego roku. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku ws. wydania tzw. decyzji lokalizacyjnej, która ostatecznie potwierdzi docelową lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.