Polski projekt jądrowy ma Inżyniera Kontraktu

17.09.2014

11 września 2014 r. PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę z AMEC Nuclear UK Ltd na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

Podpisana umowa podzielona została na zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny i obejmuje okres co najmniej dziesięciu lat. Wykonanie zakresu podstawowego planowane jest do czasu rozstrzygnięcia postępowania zintegrowanego, które połączy w jednym przetargu kluczowe elementy projektu jądrowego, m.in. wybór technologii i sposób finansowania. Poszczególne usługi będą zlecane w ramach umowy odrębnymi Upoważnieniami w miarę postępu prac w projekcie. Wartość umowy to 1 327 978 177,52 zł netto, w tym cena za zakres podstawowy: 204 601 176,23 zł netto, a cena za zakres opcjonalny: 1 123 377 001,29 zł netto. 

Projekt jądrowy nabiera przyspieszenia. Ostatnie wydarzenia, m.in. umowa PGE SA z krajowymi partnerami biznesowymi, rozstrzygnięcie postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu i wreszcie sprawne podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, wzmacniają wiarygodność projektu i pozwalają na realizację kolejnych zaplanowanych zadań – powiedział Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. 

PGE EJ 1 Sp. z o.o. jest spółką Grupy Kapitałowej PGE i odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej.  PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej, a w przyszłości ma pełnić rolę jej operatora. 

Inżynier Kontraktu wspierać będzie organizację Inwestora (PGE EJ 1)  w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej. Przedmiot umowy obejmuje doradztwo w 13 obszarach:

 • Budowanie i gromadzenie potencjału Zamawiającego oraz gotowość do użytkowania elektrowni jądrowej
 • Zarządzanie umowami
 • Kultura bezpieczeństwa
 • Wsparcie inżynieryjne
 • Zezwolenia i pozwolenia
 • Zintegrowany system zarządzania
 • Biuro Zarządzania Programem (ang. PMO)
 • Wsparcie w Postępowaniu Zintegrowanym
 • Zapewnienie jakości
 • Infrastruktura w miejscu Lokalizacji
 • Testowanie i rozruch
 • Nadzór nad szkoleniami
 • Nadzór nad dostawcami i łańcuchem dostaw.

PGE EJ 1 sp. z o.o. wybrała Inżyniera Kontraktu w drodze przetargu publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji. Wyniki postępowania ogłoszono w lipcu br. 3 września 2014 r. podpisana została umowa, na mocy której Tauron, Enea i KGHM kupią po 10 proc. udziałów w spółce PGE EJ1. Umowa wspólników zobowiązuje strony do wspólnego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji przypadających na okres trzech kolejnych lat. Partnerzy przewidują, że łączne koszty z tego tytułu wyniosą około 1 mld zł.
Grupa Kapitałowa PGE, największe przedsiębiorstwo na polskim rynku energii, dla którego energetyka jądrowa pozostaje jednym ze strategicznych kierunków rozwojowych, pozostaje liderem projektu 

AMEC Nuclear UK Ltd jest jedną z wiodących na świecie firm  świadczących usługi z zakresu doradztwa, inżynierii i zarządzania projektami dla klientów m.in. z branży energetycznej oraz paliwowej. Firma świadczy usługi dla największych podmiotów na całym świecie m.in. BP, Shell, EDF, EON i RWE. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 27000 pracowników, w tym 3000 specjalistów jądrowych, zarówno w krajach o ugruntowanej pozycji w branży jądrowej, jak np. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Kanada, jak i w krajach dopiero wkraczających na rynek jądrowy. Amec posiada ponad 50 letnie doświadczenie w pełnieniu strategicznych funkcji dla wszystkich 19 obecnych i wycofanych z eksploatacji brytyjskich elektrowni jądrowych. Firma udzielała wsparcia dla 19 z 20 ostatnio uruchomionych reaktorów jądrowych w Stanach Zjednoczonych, pełni także funkcję Doradcy Technicznego w kanadyjskiej Ontario Power Generation.