PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę z WorleyParsons

08.07.2014

W dniu 7 lutego 2013 roku PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę z konsorcjum WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc. Przedmiotem umowy są badania środowiska, badania lokalizacji oraz usług związanych z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

Konsorcjum WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc. wyłonione zostało w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez PGE EJ 1 sp. z o.o.
„Na obecnym etapie realizacji projektu jest to najważniejsza umowa jaką dotychczas podpisano. Umowa przełomowa, bo jej efektem będzie wybór docelowej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej” – powiedział Aleksander Grad, Prezes PGE Energia Jądrowa SA.
Badania lokalizacyjne i środowiskowe prowadzone będą równolegle w dwóch lokalizacjach: Choczewo i Żarnowiec, które wskazane zostały przez Inwestora w listopadzie 2011 roku, jako potencjalne lokalizacje pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Rozpoczęcie badań w lokalizacjach planowane jest w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy.
Umowa z Wykonawcą pozwala na zbadanie do czterech lokalizacji, w przypadku gdyby badania lokalizacyjne w Żarnowcu i w Choczewie wykazały, że nie są one odpowiednie dla elektrowni jądrowej

PGE Energia Jądrowa SA prowadzi działania operacyjne, w tym zarządza obszarem Energetyki Jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE. Spółka realizuje strategiczne działania związane z przygotowaniem i wykonaniem budowy elektrowni jądrowych, wypracowuje podstawy do podejmowania decyzji strategicznych, przeprowadza wstępne analizy lokalizacyjne, współpracuje z potencjalnymi partnerami i kontrahentami biznesowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej.

WorleyParsons to wiodący na światowym rynku dostawca usług dla branży energetycznej, paliwowej oraz wysoko wyspecjalizowanych gałęzi przemysłu. WorleyParsons to 40 800 pracowników w 163 lokalizacjach na terenie 41 krajów. Od ponad 50 lat WorleyParsons świadczy usługi inżynieryjne, budowlane i z zakresu zarządzania projektem na rzecz energetyki jądrowej. WorleyParsons brał udział w realizacji wielu projektów jądrowych, których łączna moc wytwórcza wyniosła ponad 30 000 MW. Ma więc doświadczenie w prowadzeniu każdej z faz projektów jądrowych, zwłaszcza, że historia zaangażowania WorleyParsons
w energetykę jądrową sięga projektowania i budowy obiektów pierwszej generacji. Obecnie, spółka świadczy usługi doradcze, projektowe oraz pełni rolę inżyniera kontraktu w kilku projektach budowy nowych obiektów jądrowych, w tym m.in. wykonuje zadania związane z charakterystyką i wyborem lokalizacji pod budowę nowych elektrowni jądrowych w USA, na Bliskim Wschodzie
i w Afryce. WorleyParsons świadczy też usługi wsparcia dla działających elektrowni jądrowych, oceniał m.in. wyniki stress-testów przeprowadzonych po katastrofie w Fukushimie.