PGE EJ 1 rozpoczyna program współpracy z uczelniami wyższymi

08.07.2014

Spółka PGE EJ 1 ogłosiła wieloletni program współpracy z uczelniami wyższymi. Jego główny cel to zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.

Inauguracja programu odbyła się na Politechnice Gdańskiej z udziałem jej rektora prof. dr. hab. Henryka Krawczyka oraz prezesa zarządu PGE EJ 1 Aleksandra Grada. Wykład inauguracyjny „Rozwój energetyki jądrowej jako dobre rozwiązanie dla Polski” wygłosił profesor Wacław Gudowski, fizyk z Królewskiego Instytutu Technologii w Sztokholmie.

Podstawowym celem programu jest zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką związaną z energetyką jądrową. Adresowany jest nie tylko do osób zajmujących się naukami ścisłymi czy technicznymi, ale również naukami społecznymi, medycznymi czy przyrodniczymi. – Energetyka jądrowa będzie potrzebować specjalistów z wielu dziedzin, m.in. energetyków, fizyków, ale również socjologów, prawników czy finansistów. Mam nadzieję, że nasz program pozwoli studentom i naukowcom zobaczyć szanse, jakie dla ich rozwoju zawodowego i naukowego oferuje energetyka jądrowa – powiedział Aleksander Grad.

Program składa się z dwóch modułów. W ramach pierwszego – konkursowego – PGE EJ 1 będzie nagradzać najlepsze prace z różnych dziedzin wiedzy poruszające temat energetyki jądrowej. Odrębne konkursy będą organizowane dla studentów, absolwentów oraz doktorantów i kadry naukowej. W przypadku studentów rywalizacja będzie dotyczyć opracowania wybranego zadania konkursowego. Zadania będą dotyczyć zarówno polityki energetycznej, ekonomii, ale również medycyny czy turystyki. Konkurs dla absolwentów będzie realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Nukleonicznym, które już od 15 lat wybiera najlepszą pracę magisterską z zakresu atomistyki. Formuła konkursu zostanie jednak znacząco poszerzona: obejmować będzie również prace licencjackie i inżynierskie a także doktorskie.

Ponadto, inaczej niż dotąd, jury będzie oceniać również prace z dziedzin nietechnicznych. Szerokie ujęcie kwestii związanych z energetyką jądrową dotyczy również konkursu dla doktorantów i kadry naukowej – w ich przypadku nagradzane będą najlepsze publikacje naukowe. Kolejny konkurs skierowany jest do kół naukowych. Jego przedmiotem będzie opracowanie scenariusza wydarzenia, promującego wiedzę o energetyce jądrowej na uczelniach. Laureaci dostaną fundusze na realizację swoich pomysłów.

Na drugi moduł programu PGE EJ 1 składają się wykłady uznanych ekspertów. Podobnie jak w przypadku konkursów tematyka wykładów będzie dotyczyć energetyki jądrowej widzianej z szerszej, niekoniecznie technicznej perspektywy. Dlatego wśród mówców znajdą się m.in. uznani socjologowie oraz eksperci z zakresu ochrony środowiska.

Do końca 2013 roku odbędzie się w sumie sześć takich wykładów, zorganizowanych
na uczelniach o różnym profilu i w różnych częściach kraju. - Nasz program ma charakter ogólnopolski. Chcieliśmy jednak rozpocząć go na Pomorzu, bo tu właśnie znajdują się lokalizacje, które badamy pod kątem budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jestem przekonany, że pomorskie uczelnie będą wiodącym ośrodkiem kształcenia pracowników i naukowców zaangażowanych w realizację projektu jądrowego – powiedział prezes PGE EJ 1.

W ramach działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych, PGE EJ 1 organizuje także wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Prowadzić je będą specjaliści z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Partnerami projektu są: Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Patroni medialni: „Forbes”, „Polityka” oraz Radio Kampus.