PGE EJ 1 przejmuje realizację badań środowiskowych i lokalizacyjnych

23.12.2014

Spółka PGE EJ 1 złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy z firmą WorleyParsons, wykonawcą badań środowiskowych i lokalizacyjnych związanych z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Kontynuację badań Spółka prowadzić będzie przy wykorzystaniu zasobów Grupy Kapitałowej PGE oraz doświadczenia doradcy branżowego. 

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą badań zostało złożone 22 grudnia br. przede wszystkim z powodu niedotrzymywania przez firmę WorleyParsons zobowiązań wynikających z kontraktu i nieterminowej realizacji prac wskazanych w umowie. Decyzja została poprzedzona dogłębnymi analizami prawnymi oraz biznesowymi, przeprowadzonymi zarówno przez samego inwestora, jak i niezależnych ekspertów.

Spółka będzie kontynuować badania lokalizacyjne i środowiskowe w oparciu o zasoby Grupy Kapitałowej PGE oraz przy współpracy m.in. z krajowymi podwykonawcami już zaangażowanymi w projekt.

Badania środowiskowe i lokalizacyjne prowadzone są na zlecenie spółki PGE EJ 1 od lutego 2013 r. Prace trwają równolegle w dwóch wyznaczonych lokalizacjach w województwie pomorskim: „Choczewo” (gm. Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gm. Gniewino i Krokowa). Celem badań jest potwierdzenie, która z potencjalnych lokalizacji będzie najwłaściwsza z punktu widzenia środowiska oraz bezpieczeństwa jądrowego. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na podstawie przygotowanych raportów: o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Zając
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
PGE EJ 1 Sp. z o.o.
Tel. +48 783 941 518