Otwarcie ofert w przetargu na Inżyniera Kontraktu

08.07.2014

W dniu 17.02.2014 r. czterech Wykonawców złożyło oferty w przetargu publicznym na Inżyniera Kontraktu, realizowanym przez PGE EJ 1 sp. z o.o.

W prowadzonym przez PGE EJ 1 sp. z o.o. w trybie negocjacji z ogłoszeniem przetargu publicznym pn. „Świadczenie przez Doradcę Technicznego (ang. Owner’s Engineer) usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW”, w dniu 17 lutego 2014 r. oferty złożyło czterech Wykonawców:

  • AMEC Nuclear UK Ltd;
  • Exelon Generation Company, LLC;
  • Konsorcjum firm: Mott MacDonald Limited, AF-Consult Ltd.;
  • Konsorcjum firm: URS Polska sp. z o.o. Tractebel Engineering S.A.Komisja przetargowa przystąpiła do badania i oceny złożonych ofert. Spółka planuje wybór Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu w III kwartale br.

Inżynier Kontraktu stanowić będzie integralną część organizacji Inwestora (PGE EJ 1) wspierając go w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej. Wybrany wykonawca wspierać będzie Spółkę w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków w stosunku do dostawcy technologii reaktora/głównego wykonawcy EPC (Engineering Procurement Construction) oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac. 

Zakres prac przewiduje cztery główne obszary współpracy: 

  • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego, w szczególności w zakresie wyboru dostawcy technologii reaktora oraz głównego wykonawcy EPC, 
  • zarządzanie projektem, jakością i bezpieczeństwem oraz rozwój kompetencji własnych Inwestora, 
  • nadzór nad realizacją inwestycji oraz uzyskiwanie wymaganych zezwoleń (m.in. dozoru jądrowego) i pozwoleń,
  • zarządzanie łańcuchem dostaw i kontraktami.