Oświadczenie Zarządu PGE EJ w związku z kontrolą CBA w PGE Energia Jądrowa SA

08.07.2014

„Wyrażam zadowolenie z faktu, że CBA przeprowadzi kontrolę zamówień publicznych prowadzonych w spółce za okres ostatnich trzech lat, a więc przed objęciem przeze mnie funkcji prezesa zarządu” – powiedział Aleksander Grad, prezes zarządu PGE Energia Jądrowa SA.

Aleksander Grad objął stanowisko prezesa Zarządu spółki PGE Energia Jądrowa SA 12 lipca 2012 roku. Spółka informuje, że w najbliższych latach planowanych jest wiele postępowań przetargowych i korzystanie z ochrony antykorupcyjnej jest w takim projekcie niezbędne. 

Joanna Zając | Główny Specjalista | Biuro Komunikacji i Relacji Zewnętrznych 
PGE Energia Jądrowa SA
783 941 518 joanna.zajac@gkpge.pl 
PGE Energia Jądrowa SA prowadzi działania operacyjne, w tym zarządza obszarem Energetyki Jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE. Spółka realizuje strategiczne działania związane z przygotowaniem i wykonaniem budowy elektrowni jądrowych, wypracowuje podstawy do podejmowania decyzji strategicznych, przeprowadza wstępne analizy lokalizacyjne, współpracuje z potencjalnymi partnerami i kontrahentami biznesowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej.