Oświadczenie PGE EJ 1 sp. z o.o. w sprawie harmonogramu projektu opublikowanego przez Greenpeace

24.07.2015

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Greenpeace Polska harmonogramu projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (dokument „NPP Schedule 20150515”), Spółka oświadcza, że harmonogram projektu jest obecnie weryfikowany i aktualizowany. Daty przedstawione w dokumencie oraz w informacji prasowej Greenpeace, w tym data uruchomienia pierwszego bloku, nie mogą być traktowane jako wiążące. Dokument, przygotowany został kilka miesięcy temu przez jednego z doradców, nie został nigdy zatwierdzony przez organy korporacyjne Spółki.

Dokument przedstawiony na stronie internetowej Greenpeace Polska nie jest oficjalnym harmonogramem projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a stanowi jedną z kilku wersji analitycznych harmonogramu, nad którym Spółka pracowała w ostatnich miesiącach. W ciągu najbliższych dni Spółka zamierza przedstawić opinii publicznej aktualny harmonogram inwestycji.

Ujawnienie tego dokumentu, stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa, narusza prawa Spółki, a przede wszystkim wprowadza w błąd opinię publiczną.

Temat energetyki jądrowej budzi wiele emocji i jest kluczowym projektem związanym z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Dlatego ujawnianie niepotwierdzonych dat oraz procesów związanych z projektem nie jest działaniem w interesie publicznym.