Nowa nazwa Spółki: Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

16.06.2021

W dniu 15 czerwca 2021 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana Umowy Spółki PGE EJ 1. Zgodnie z obecnym brzmieniem Umowy Spółka prowadzi działalność pod firmą Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w skrócie PEJ sp. z o.o. Nowa nazwa obowiązuje od momentu rejestracji w KRS.

Zgodnie z nowym brzmieniem Umowy Spółki, PEJ sp. z o.o. realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegające w szczególności na przygotowaniu procesu inwestycyjnego i pełnieniu roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz wsparciu administracji rządowej w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, w tym w wyborze jednej wspólnej technologii oraz jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce.

Wprowadzone zmiany mają bezpośredni związek z podpisaną w marcu umową sprzedaży 100% udziałów w PGE EJ 1 przez koncerny PGE, Enea, KGHM i Tauron na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2021 roku prawa z udziałów wobec Spółki wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.