Kolejny krok dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, w celu uzyskania tzw. decyzji środowiskowej

27.07.2022

Krajowa część procedury środowiskowej dla elektrowni jądrowej, która ma powstać w gminie Choczewo lub na terenie gmin Krokowa i Gniewino na Pomorzu, weszła w nowy etap.

Zgodnie z regulującą ją ustawą, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał raport środowiskowy do zaopiniowania przez odpowiednie organy, tj. Urząd Morski w Gdyni, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jest to konsekwencja podjęcia przez GDOŚ postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej, co miało miejsce 6 czerwca.

Informacja w tej sprawie znajduje się tutaj 

Raport środowiskowy, który jest jednym z najważniejszych elementów postępowania ws. oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, został przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe złożony do GDOŚ 29 marca. W dokumencie zawarto wyniki kompleksowej kampanii badań i analiz prowadzonych w dwóch rozważanych lokalizacjach elektrowni jądrowej na Pomorzu.