Kolejne spotkanie grupy roboczej powołanej przy Urzędzie Gminy Choczewo

29.06.2022

23 czerwca w Choczewie odbyło się posiedzenie grupy roboczej powołanej w tym roku w celu prowadzenia szczegółowych rozmów na temat współpracy przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Było to drugie tego typu spotkanie, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele PEJ, sołectw oraz urzędu gminy Choczewo.

W trakcie rozmów poruszono m.in. kwestie aktualnego statusu realizacji inwestycji oraz związanych z elektrownią inwestycji, które planowane są w gminie w rozpoczynającym się sezonie turystycznym. Szczegółowo omówiono też pierwsze możliwości współpracy z gminą i poszczególnymi sołectwami w zakresie wybranych projektów dotyczących infrastruktury towarzyszącej, w związku z preferowaną przez PEJ lokalizacją elektrowni.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała m.in., że w trzecim kwartale 2022 roku w gminie Choczewo nie będą prowadzone żadne inwazyjne prace geologiczne, wiertnicze czy też inna działalność, która mogłaby być uciążliwa dla turystów. W czerwcu zakończono też likwidację otworu badawczego wykonanego na potrzeby realizacji badań związanych z realizowaną inwestycją, a zakończenie prac demobilizacyjnych planowane jest do końca miesiąca. Prace planowane na trzeci kwartał obejmują natomiast głównie nieinwazyjne inwentaryzacje przyrodnicze oraz pomiary w ramach monitoringu hydrologicznego i hydrogeologicznego. Na spotkaniu omawiano także plany spółki PKP PLK dotyczące zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej w preferowanej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.