Informacja o zakończeniu spotkań informacyjnych prowadzonych w ramach postępowania pakietowego

08.07.2014

Informujemy, że cykl spotkań informacyjnych prowadzonych w ramach postępowania pakietowego zakończony został w dniu 17 października 2012.