Informacja o wyniku postępowania

08.07.2014

Informacja o wyniku postępowania na: "Świadczenie przez Doradcę Technicznego (ang. Owner's Engineer) usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW".

Jako ofertę najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:


AMEC Nuclear UK Ltd.,
Booths Park,
Chelford Road,
Knutsford,
Cheshire, WA16 8QZ,UK