Duże zainteresowanie krajowych firm udziałem w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podczas wydarzenia „Supplier Day” zorganizowanego w Gdyni przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), Westinghouse Electric Company oraz Bechtel

03.11.2023

W wydarzeniu „Supplier Day” udział wzięło ponad 150 reprezentantów z 70 polskich firm działających m.in. na Pomorzu. Proces zakupowy dotyczący budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz wymagania stojące przed firmami zainteresowanymi udziałem w tym projekcie to główne tematy poruszane podczas tej konferencji. Drugi dzień wydarzenia poświęcono na dwustronne spotkania reprezentantów polskich wykonawców i dostawców z konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

 

Wysoka frekwencja i zaangażowanie lokalnych firm

 

W pierwszym dniu wydarzenia udział wzięli m.in. Anna Łukaszewskia-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, a także liczni przedstawiciele władz samorządowych w tym m.in. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka oraz reprezentanci innych lokalnych samorządów z powiatu puckiego i lęborskiego.

Oprócz kwestii związanych z procesem zakupowym i możliwym szerokim udziałem w nim firm z Pomorza, omawiano też znaczne zaawansowanie projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. W trakcie pierwszego dnia konferencji rozmawiano także o mechanizmach, stosowanych przez konsorcjum Westinghouse-Bechtel, przy wyborze podwykonawców do realizacji inwestycji. Szczególną uwagę poświęcono wymaganiom dotyczącym konieczności zastosowania odpowiednich kodów i standardów technicznych, tak by efekty prac miały odpowiednio wysoką jakość

 

Spotkania indywidualne i pytania przedstawicieli firm

 

Drugi dzień konferencji poświęcony był indywidualnym rozmowom przedstawicieli konsorcjum Westinghouse-Bechtel z przedsiębiorcami z Pomorza. W sumie odbyło się ponad 120 takich spotkań, podczas których przedsiębiorcy prezentowali profile działalności swoich firm oraz rozmawiali o zakresach przetargów, wymaganiach oraz terminach prac.

Zarówno duża frekwencja podczas pierwszego dnia, jak i intensywność dnia drugiego, świadczyły o ogromnym zainteresowaniu firm z Pomorza udziałem w łańcuchu dostaw dla projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Wśród pytań zadawanych przez przedstawicieli lokalnych firm znalazły się m.in. kwestie dotyczące kontynuacji podobnych wydarzeń w przyszłości oraz terminów i zakresów weryfikacji potencjalnych dostawców przez Westinghouse i Bechtel.

Konferencja „Supplier Day” stanowi znaczący krok w podkreślaniu zarówno potencjału rozwoju polskiej energetyki jądrowej w Polsce, jak i dużego zainteresowania projektem ze strony lokalnych firm oraz władz samorządowych. Wydarzenie otworzyło także drogę do współpracy między międzynarodowymi kontrahentami a lokalnymi firmami, co może przynieść korzyści dla całego regionu Pomorza.