Agnieszka Serek w Zarządzie PGE EJ 1 sp. z o.o.

11.05.2015

Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o., spółki odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, powołała Panią Agnieszkę Serek w skład Zarządu Spółki, na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pani Agnieszka Serek posiada szerokie kompetencje w dziedzinie finansów w branży energetycznej. Specjalizuje się w strukturyzacji dużych projektów inwestycyjnych i pozyskiwaniu środków na ich realizację.

Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywała pełniąc od 2012 r. do 2015 r. obowiązki prezesa i wiceprezesa ds. finansowych w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej.

W latach 1996 – 2012 piastowała stanowisko dyrektora ds. finansowych w Tauron Wytwarzanie S.A., gdzie opracowywała m.in. strategie finansowania takich projektów jak budowa bloków energetycznych w Łagiszy, Bielsku-Białej, czy bloku OZE w Jaworznie, a także emisji obligacji spółki. Przez 6 lat pracowała jako specjalista-dealer rynku pieniężnego i walutowego w sektorze bankowym.

Jest absolwentką studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz stypendystką Ministerstwa Skarbu Luxemburga. Posiada tytuł MBA Wyższej Szkoły Bankowej Franklin University w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła ponadto podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, a także z dziedziny prawa europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz podyplomowe studia z zakresu programów strukturalnych Unii Europejskie na Politechnice Śląskiej.

Obowiązki Wiceprezesa PGE EJ 1 sp. z o.o. Pani Agnieszka Serek przejmie od 11 maja 2015 r.