Postępowania dotyczą następujących zakresów przedmiotowych:

  1. Kartowanie hydrologiczne i badania tachimetryczne (nr 32_OELBW_2016)
  2. Monitoring hydrologiczny wód morskich (nr 33_OELBW_2016)
  3. Badania dna morskiego (nr 34_OELBW_2016)
  4. Monitoring hydrologiczny wód śródlądowych (nr 35_OELBW_2016)

Postępowania zakupowe prowadzone są w trybie przetargu nieograniczonego.

Szczegółowe informacje zawarte zostały na stronie www.elb2.pl w zakładce Przetargi/Zamówienia nie podlegające PZP.

pgeej_site