Wykonawcą wybranym w postępowaniu jest Konsorcjum firm: WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc. 
Wartość zamówienia wynosi 252 mln złotych.

Wybór wykonawcy badań lokalizacyjnych i środowiskowych to kolejny krok w projekcie, który z pewnością przyczyni się do umocnienia poziomu wiarygodności polskiego programu jądrowego – powiedział Aleksander Grad, Prezes Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o.
Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na dalsze etapy projektu. Badania, które będzie realizował wybrany Wykonawca, pozwolą podjąć jedną z najważniejszych decyzji, jaką jest wskazanie docelowej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – dodaje Aleksander Grad.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe będą trwały ponad dwa lata i obejmą elementy takie, jak: warunki geologiczne, środowisko naturalne i przyrodnicze, obecne zagospodarowanie terenu czy kwestie logistyki i dostępnej infrastruktury. 
Po podpisaniu umowy z Wykonawcą PGE EJ 1 przystąpi do opracowania szczegółowego zakresu i planu badań.

Informacja o wykonawcy: 
WorleyParsons to podmiot o ponad pięćdziesięcioletnim międzynarodowym doświadczeniu w realizacji projektów jądrowych. Firma uczestniczyła w projektach m.in. w Bułgarii, Rosji,   Słowenii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Egipcie, Południowej Afryce, Kanadzie, Meksyku, USA i Armenii. 
WorleyParsons jest światowym liderem w zakresie inżynierskich usług jądrowych. Specjalizuje się we wsparciu dla dużych nowych projektów jądrowych. W ostatnich latach odpowiadał za proces wyboru lokalizacji dla przyszłej elektrowni jądrowej, a także przeprowadzenie badań środowiskowych w projekcie realizowanym w Turcji (elektrownia jądrowa Akkuyu).

pgeej_site