Aktualności

PEJ i PIE zbadają możliwość udziału polskich firm w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

11.07.2024

Polski Instytut Ekonomiczny rozpoczyna projekt badawczy, w którym sprawdzi zainteresowanie polskich firm udziałem w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Projekt realizowany jest na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Leszek Juchniewicz prezesem spółki PEJ

01.07.2024

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. zdecydowało o powołaniu z dniem 1 lipca 2024 roku Pana Leszka Juchniewicza na stanowisko Prezesa Zarządu spółki.

Zmieniamy naszą domenę z PPEJ.PL na PEJ.PL

28.06.2024

Z dniem 1 lipca spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zmienia domyślny adres swojej strony internetowej na: www.pej.pl.

Polskie Elektrownie Jądrowe zakończyły wdrażanie oprogramowania SAP do zarządzania kluczowymi procesami w firmie

27.05.2024

Zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi spółki oparte zostało na specjalistycznych narzędziach oferowanych przez pakiet oprogramowania typu ERP (Enterprise Resource Planning) SAP S/4HANA. Zakończony projekt wdrożenia wybranych funkcjonalności w obszarach zarządzania majątkiem, finansami i zasobami ludzkimi stanowi stabilne podstawy do prowadzenia najważniejszej polskiej inwestycji

Słajszewo w gminie Choczewo pozostanie z dostępem do plaż w trakcie nadchodzącego sezonu turystycznego

26.04.2024

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe informuje, że niezależnie od prowadzonych prac geologicznych, związanych z projektowaniem elektrowni jądrowej, uwzględniła głosy mieszkańców regionu Pomorza i podjęła decyzję o utrzymaniu dostępności drogi leśnej do plaży w Słajszewie dla turystów i mieszkańców w trakcie nadchodzącego sezonu turystycznego.

W maju rozpoczynają się na Pomorzu badania geologiczne w ramach procesu projektowania pierwszej elektrowni jądrowej

23.04.2024

W ramach umowy na projektowanie (ESC) podpisanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe z konsorcjum Westinghouse i Bechtel, firma Bechtel Polska rozpoczyna pogłębione badania geologiczne w lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w pomorskiej gminie Choczewo. Teren przeznaczony pod badania został odpowiednio przygotowany, a do końca kwietnia trwać będzie tzw. mobilizacja, czyli ustawianie zaplecza badawczego. Badania rozpoczną się w maju.

Polskie Elektrownie Jądrowe z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych dla elektrowni jądrowej na Pomorzu

16.04.2024

Uzyskany przez Polskie Elektrownie Jądrowe dokument umożliwia rozpoczęcie pogłębionych badań geologicznych w lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja wydana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że przedłożony przez spółkę PEJ Projekt Robót Geologicznych spełnia wymogi stawiane tego typu inwestycjom i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. To kolejne ważne zadanie zrealizowane w procesie pozwoleniowym całego projektu.

Piotr Piela dołącza do Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

08.04.2024

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki PEJ zdecydowało o powołaniu z dniem 08.04.2024 r. Pana Piotra Pieli na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Polskie Elektrownie Jądrowe przystępują do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

28.02.2024

Współpraca między inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej i największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w kraju to ważny etap na drodze do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej tego kluczowego dla sektora energetycznego projektu.

Informacja o statusie prac terenowych w związku z projektem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

26.02.2024

W lokalizacji Lubiatowo-Kopalino trwa przygotowywanie terenu pod pogłębione badania geologiczne - prace terenowe z tym związane wchodzą w kolejny etap.