Aktualności

Podpisanie umowy na zaprojektowanie elektrowni jądrowej na Pomorzu

02.10.2023

27 września spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i konsorcjum Westinghouse – Bechtel podpisały umowę na zaprojektowanie (ang. Engineering Services Contract) pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W ramach dokumentu wspólnie z doświadczonymi amerykańskimi partnerami zostanie opracowany projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która zostanie wybudowana na Pomorzu.

Umowa na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

27.09.2023

27 września spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i konsorcjum Westinghouse – Bechtel podpisały umowę na zaprojektowanie (ang. Engineering Services Contract) pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W ramach dokumentu wspólnie z doświadczonymi amerykańskimi partnerami zostanie opracowany projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która zostanie wybudowana na Pomorzu.

Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

22.09.2023

19 września 2023 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszej elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, na obszarze gminy Choczewo.
Decyzja wydana przez organ jest kluczowym pozwoleniem uzyskiwanym w procesie inwestycyjnym, ponieważ kolejne zgody administracyjne, w tym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenie na budowę, muszą być zgodne z ustaleniami i warunkami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

„Szkoła z atomową energią” – konkurs promujący energetykę jądrową na Pomorzu

06.09.2023

Uczniowie pomorskich szkół średnich mogą wziąć udział w konkursie „Szkoła z atomową energią”. Inicjatywa Polskich Elektrowni Jądrowych ma na celu promowanie wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz roli, jaką może ona odegrać w przyszłości Polski. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Spółki energetyczne wspierają powstanie Powiatowego Centrum Promocji Energetyki w Wejherowie

04.09.2023

W Wejherowie, w jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce, powstanie Powiatowe Centrum Promocji Energetyki. Organizowane tam będą wykłady i zajęcia poświęcone nowym technologiom oraz kierunkom rozwoju branży energetycznej. Centrum będzie też miejscem spotkań absolwentów szkoły z potencjalnymi pracodawcami oraz lokalnego biznesu z firmami produkującymi i dystrybuującymi energię odnawialną.

Spółka PEJ podsumowuje ostatnie działania informacyjne w regionie, w którym powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa

01.09.2023

Udział w ponad 40 wydarzeniach, cykl spotkań z mieszkańcami, Wakacyjne Punkty Informacyjne czy kolejna edycja Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych – to tylko niektóre z działań, które w ostatnich miesiącach zrealizowała na Pomorzu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Inwestor pierwszej elektrowni jądrowej od lat aktywnie działa w regionie, w którym powstać ma ta ważna energetyczna inwestycja. Wszystko po to, aby mieszkańcy mieli bieżący i ułatwiony dostęp do informacji nie tylko o samej elektrowni, lecz także o energetyce jądrowej.

Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

22.08.2023

22 sierpnia 2023 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła do Wojewody Pomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu, w gminie Choczewo. To jeden z najistotniejszych kroków w procesie administracyjnym prowadzącym do rozpoczęcia budowy obiektu jądrowego.

Polskie Elektrownie Jądrowe dofinansują przygotowanie projektu nowej drogi dojazdowej do plaży w gminie Choczewo

18.08.2023

18 sierpnia 2023 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła umowę z urzędem gminy Choczewo na sfinansowanie dokumentacji projektowej na nową drogę dojazdową do plaży z miejscowości Słajszewo w gminie Choczewo. Powstanie nowej drogi ma związek z planowaną w tym regionie budową elektrowni jądrowej.

Zmiany w Zarządzie Polskich Elektrowni Jądrowych

18.08.2023

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskie Elektrownie Jądrowe  Sp. z o.o. z dniem 15 sierpnia 2023 r. powołało do Zarządu Spółki:

Pana Mateusza Bergera na stanowisko Prezesa Zarządu

Pana Radosława Adacha na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego

07.08.2023

Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej (PW). Umowę o współpracy między PEJ i PW podpisano 7 sierpnia 2023 r. w Gmachu Głównym warszawskiej uczelni.