Aktualności

Polskie Elektrownie Jądrowe z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych dla elektrowni jądrowej na Pomorzu

16.04.2024

Uzyskany przez Polskie Elektrownie Jądrowe dokument umożliwia rozpoczęcie pogłębionych badań geologicznych w lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja wydana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że przedłożony przez spółkę PEJ Projekt Robót Geologicznych spełnia wymogi stawiane tego typu inwestycjom i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. To kolejne ważne zadanie zrealizowane w procesie pozwoleniowym całego projektu.

Piotr Piela dołącza do Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

08.04.2024

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki PEJ zdecydowało o powołaniu z dniem 08.04.2024 r. Pana Piotra Pieli na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Polskie Elektrownie Jądrowe przystępują do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

28.02.2024

Współpraca między inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej i największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w kraju to ważny etap na drodze do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej tego kluczowego dla sektora energetycznego projektu.

Informacja o statusie prac terenowych w związku z projektem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

26.02.2024

W lokalizacji Lubiatowo-Kopalino trwa przygotowywanie terenu pod pogłębione badania geologiczne - prace terenowe z tym związane wchodzą w kolejny etap.

Zmiany w Zarządzie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

22.02.2024

Z dniem 22.02.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki PEJ powołało Pana Leszka Juchniewicza na członka zarządu i powierzyło mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

Rozpoczęliśmy współpracę z konsorcjum fińskich spółek Fortum i TVO Nuclear Services, które zapewnią wsparcie techniczne przy projektowaniu oraz przygotowywaniu procesu eksploatacji elektrowni jądrowej na Pomorzu

13.02.2024

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie bezpiecznie wytwarzać energię elektryczną przez co najmniej 60 lat. Zarządzanie eksploatacją takiego obiektu wymaga wcześniejszego przygotowania. W tym celu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozpoczęła współpracę techniczną z konsorcjum fińskich spółek Fortum i TVO Nuclear Services, które dysponują doświadczeniem w zarządzaniu pierwszym oddanym do użytku w Europie blokiem jądrowym najbardziej zaawansowanej generacji III+.

Utrzymuje się wysokie poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu

26.01.2024

Po uzyskaniu przez spółkę PEJ decyzji środowiskowej oraz lokalizacyjnej, a także po zintensyfikowaniu współpracy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie wśród mieszkańców gminy Choczewo, gdzie zaplanowana jest jej budowa, utrzymuje się na wysokim poziomie 67 proc. Podobny poziom poparcia dla inwestycji (66 proc.) zanotowano w regionie planowanej inwestycji, tj. w powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim. Badanie opinii w regionie lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w 2023 roku przeprowadziła agencja badawcza PBS z Sopotu.

Lokalizacja elektrowni w Lubiatowie-Kopalinie spełnia wszystkie wymagania środowiskowe wymagane dla tego typu obiektów jądrowych na świecie.

17.11.2023

W związku z tematami, które zostały poruszone przez prelegentów w dn. 15.11.2023 r. w trakcie konferencji „Elektrownia jądrowa na Pomorzu – szanse i ryzyka. Czy istnieje alternatywa?” zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, poniżej zamieszczamy stanowisko spółki oraz wyjaśnienia odnoszące się do omawianych kwestii.

Duże zainteresowanie krajowych firm udziałem w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podczas wydarzenia „Supplier Day” zorganizowanego w Gdyni przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), Westinghouse Electric Company oraz Bechtel

03.11.2023

W wydarzeniu „Supplier Day” udział wzięło ponad 150 reprezentantów z 70 polskich firm działających m.in. na Pomorzu. Proces zakupowy dotyczący budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz wymagania stojące przed firmami zainteresowanymi udziałem w tym projekcie to główne tematy poruszane podczas tej konferencji. Drugi dzień wydarzenia poświęcono na dwustronne spotkania reprezentantów polskich wykonawców i dostawców z konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

 

Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskały decyzję o ustaleniu lokalizacji dla elektrowni jądrowej na Pomorzu

26.10.2023

W dniu 26 października wojewoda pomorski poinformował o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Powstanie ona na Pomorzu, w gminie Choczewo, w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Decyzja lokalizacyjna to jedna z najważniejszych zgód administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia budowy.