Aktualności

Zmiany w zarządzie Spółki

17.03.2023

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. z dniem 17 marca 2023 r. odwołało z Zarządu Spółki dotychczasowego Prezesa Zarządu, Pana Tomasza Stępnia i jednocześnie powierzyło pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu dotychczasowemu Wiceprezesowi Spółki, Panu Łukaszowi Młynarkiewiczowi.

Polsko-ukraińska współpraca w obszarze energetyki jądrowej

15.03.2023

Zacieśnianie współpracy w sektorze energetyki jądrowej – to jeden z głównych tematów konferencji E23 PL dla UA „Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości”, która 15 marca odbyła się w Warszawie. W ramach wydarzenia spotkali się przedstawiciele rządów obu państw oraz reprezentanci najważniejszych spółek odpowiedzialnych za strategiczną infrastrukturę energetyczną.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej planowanej na Pomorzu

13.03.2023

Polskie Elektrownie Jądrowe w dniu 13 marca złożyły do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wniosek w sprawie oceny klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Na podstawie tego wniosku Prezes PAA sporządzi ogólną opinię, która oceni planowane przez PEJ rozwiązania organizacyjno-techniczne dotyczące systemów bezpieczeństwa oraz elementów konstrukcji i wyposażenia zastosowanych w projekcie reaktora AP1000 firmy Westinghouse Electric Company.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej budowanej na Pomorzu

12.03.2023

Polskie Elektrownie Jądrowe XX lutego złożyły do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) kolejny już wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej.

Nowe połączenia kolejowe na Pomorzu dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

10.03.2023

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju, która powstanie na Pomorzu.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Uniwersytet Warszawski rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju kadr dla branży jądrowej

02.03.2023

2 marca spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim zakładające współpracę na rzecz kształcenia kadr dla sektora energetyki jądrowej w Polsce.

Polskie Elektrownie Jądrowe i Westinghouse podpisały umowę na prace przedprojektowe elektrowni jądrowej na Pomorzu

22.02.2023

22 lutego 2023 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisała z Westinghouse Electric Company umowę rozpoczynającą wspólne działania, które prowadzą do przygotowania projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Polskie Elektrownie Jądrowe wsparły 60 inicjatyw społecznych w regionie lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

17.02.2023

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów oraz rozwój lokalny to efekt  zakończonej edycji Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS), który spółka PEJ realizowała w 2022 roku. W ramach ubiegłorocznej edycji  na wsparcie inicjatyw społecznych przekazano w sumie 2,3 mln zł.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju branży jądrowej

16.02.2023

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) rozszerza katalog uczelni wyższych, z którymi będzie współpracować podczas realizacji rządowego programu energetyki jądrowej.  15 lutego 2023 roku inwestor pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce zawarł porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH), które swoim zakresem obejmuje współpracę przy kształceniu kadr oraz prace na rzecz rozwoju technologii mających zastosowanie w branży jądrowej.

Polskie Elektrownie Jądrowe i uczelnie wyższe w Gdańsku będą wspólnie kształcić kadry dla energetyki jądrowej w Polsce

01.02.2023

2 lutego Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisała umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi Uczelnie Fahrenheita (FarU). Razem z inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej elektrowni na Pomorzu gdańskie uczelnie będą szkolić kadry dla przemysłu jądrowego.