Zmiany w zarządzie Spółki

17.03.2023

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. z dniem 17 marca 2023 r. odwołało z Zarządu Spółki dotychczasowego Prezesa Zarządu, Pana Tomasza Stępnia i jednocześnie powierzyło pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu dotychczasowemu Wiceprezesowi Spółki, Panu Łukaszowi Młynarkiewiczowi.

Polsko-ukraińska współpraca w obszarze energetyki jądrowej

15.03.2023

Zacieśnianie współpracy w sektorze energetyki jądrowej – to jeden z głównych tematów konferencji E23 PL dla UA „Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości”, która 15 marca odbyła się w Warszawie. W ramach wydarzenia spotkali się przedstawiciele rządów obu państw oraz reprezentanci najważniejszych spółek odpowiedzialnych za strategiczną infrastrukturę energetyczną.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej planowanej na Pomorzu

13.03.2023

Polskie Elektrownie Jądrowe w dniu 13 marca złożyły do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wniosek w sprawie oceny klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Na podstawie tego wniosku Prezes PAA sporządzi ogólną opinię, która oceni planowane przez PEJ rozwiązania organizacyjno-techniczne dotyczące systemów bezpieczeństwa oraz elementów konstrukcji i wyposażenia zastosowanych w projekcie reaktora AP1000 firmy Westinghouse Electric Company.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej budowanej na Pomorzu

12.03.2023

Polskie Elektrownie Jądrowe XX lutego złożyły do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) kolejny już wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej.

Nowe połączenia kolejowe na Pomorzu dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

10.03.2023

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju, która powstanie na Pomorzu.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. jest spółką odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.