Polskie Elektrownie Jądrowe przystępują do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

28.02.2024

Współpraca między inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej i największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w kraju to ważny etap na drodze do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej tego kluczowego dla sektora energetycznego projektu.

Informacja o statusie prac terenowych w związku z projektem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

26.02.2024

W lokalizacji Lubiatowo-Kopalino trwa przygotowywanie terenu pod pogłębione badania geologiczne - prace terenowe z tym związane wchodzą w kolejny etap.

Zmiany w Zarządzie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

22.02.2024

Z dniem 22.02.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki PEJ powołało Pana Leszka Juchniewicza na członka zarządu i powierzyło mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.