Rozmowy o elektrowni jądrowej w Sejmiku Województwa Pomorskiego

21.11.2022

Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych wzięli udział w organizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka posiedzeniu Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Ruszyło postępowanie transgraniczne ws. elektrowni jądrowej na Pomorzu

11.10.2022

Rozpoczyna się kolejny ważny etap procesu administracyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem transgranicznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko została udostępniona przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) państwom biorącym udział w tej międzynarodowej ocenie.

Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały umowę o współpracy z Politechniką Łódzką

07.10.2022

Rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej, lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy, promocja nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w przemyśle jądrowym to główne cele umowy o współpracy zawartej pomiędzy Politechniką Łódzką i spółką Polskie Elektrownie Jądrowe.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozmawia z samorządem o inwestycjach w infrastrukturę

06.10.2022

Prace związane z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, zaawansowanie stanu realizacji infrastruktury towarzyszącej inwestycji oraz współpraca z przedstawicielami mieszkańców regionu – to główne tematy rozmów, które 6 października odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz starosty wejherowskiego, Gabrieli Lisius.

Jest wniosek w sprawie analiz bezpieczeństwa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

26.09.2022

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe 26 września 2022 r. złożyła do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek
o uzyskanie ogólnej opinii Prezesa PAA dla proponowanego przez Spółkę zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. jest spółką odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.